Refrakční místnost, vybavená štěrbinovou lampou, LCD optotypem a binokulárním autorefraktokeratometrem, který by však měl vždy sloužit pouze k orientačnímu měření dioptrií.

Spustit prezentaci